Gimnazja niepubliczne w woj. łódzkim

Łódź Gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Scaleniowa 6, tel. 680-19-36 angielski, niemiecki. Koła: teatralne, plastyczne, matematyczne, antyczne. Pływalnia.
Łódź

HTML Gimnazjum

HTML Związku Nauczycielstwa Polskiego

HTML ul.

HTML Scaleniowa 6, tel. 680-19-36

HTML angielski, niemiecki.


HTML Koła: teatralne, plastyczne, matematyczne, antyczne. Pływalnia. Program


HTML technik autoprezentacji. Możliwość zdawania komputerowego, Europejskiego


HTML Prawa Jazdy. Mała sala gimnastyczna, boisko, zajęcia z wychowania fizycznego


HTML w obiekcie Rudzkiego Klubu Sportowego.

HTML Czesne


HTML 300 zł miesięcznie.

 

HTML Społeczne

HTML Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "Szkoła 2001"

HTML ul.

HTML Piękna 30/32, tel. 684-16-68

HTML angielski, francuski,


HTML niemiecki, koła: informatyczne, historyczne, matematyczne, polonistyczne,


HTML teatralne. Sala gimnastyczna wynajmowana, możliwość korzystania z pływalni.


HTML Sklepik, obiady dowożone. Internet.

HTML Czesne


HTML 470 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML przy Szkole Mistrzostwa Sportowego

HTML ul.

HTML Milionowa 12, tel. 676-25-72

HTML angielski, rozszerzony


HTML program zajęć z piłki nożnej (co najmniej 5 godzin tygodniowo. Siłownia.


HTML Pełnowymiarowe boisko. Stołówka. Internet.

HTML Czesne


HTML 300 zł miesięcznie

 

HTML Szkoła

HTML Europejska - gimnazjum

HTML ul.

HTML Tuszyńska 31, tel. 682-54-66

HTML angielski, niemiecki, do


HTML wyboru francuski lub hiszpański. Kilkanaście kół zainteresowań. Sportowe


HTML zajęcia pozalekcyjne: jazda konna, kurs samoobrony, tańca towarzyskiego,

tenis ziemny. Pływalnia, sala gimnastyczna KS Tęcza i siłownia. Stołówka,


HTML sklepik.

HTML Czesne


HTML w pierwszej klasie gimnazjum 590 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML "Na Nawrocie"

HTML ul.

HTML Nawrot 12, tel. 632-43-36

HTML angielski (zwiększona


HTML liczba godzin), niemiecki. Koło tłumaczeń. Gazetka szkolna. Indywidualne


HTML zajęcia z uczniami w razie kłopotów w nauce. Pływalnia, aerobik, siłownia,


HTML wynajmowana sala gimnastyczna (YMCA). Internet.

HTML Czesne


HTML 420 zł miesięcznie.

HTML Społeczne

HTML Gimnazjum nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego

HTML ul.

HTML Pasjonistów 18 (dawna Grabieniec), tel. 652-05-01

HTML angielski, francuski,


HTML niemiecki. Klasy o profilach: językowym i informatycznym. Możliwość


HTML uzyskania First Certyficate. Koła: publicystyczne, antyczne, anglistyczne.


HTML Możliwość korzystania z basenu. Sala gimnastyczna, dwa boiska. Tenis


HTML stołowy. Obiady dowożone. Sklepik szkolny. Internet.

HTML Czesne


HTML 370 zł miesięcznie, wpisowe 500 zł (może być w ratach); ulgi dla rodzeństwa,


HTML możliwość uzyskania stypendium.

 

HTML Gimnazjum

HTML "Ad Vocem"

HTML ul.

HTML Jaracza 19, tel. 630-52-88

HTML angielski (program


HTML rozszerzony), hiszpański, możliwość nauki francuskiego. Rozszerzony program


HTML kultury fizycznej. Koła zainteresowań. Sala gimnastyczna. Internet.


HTML Pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna. Bufet. Wyjazdy


HTML m.in. na obozy w Sardynii (własna baza).

HTML Wpisowe


HTML 150 zł, czesne za miesiąc 270 zł (jeśli wpłacone jednorazowo za semestr


HTML 10-procentowy rabat; zniżki za dobre wyniki w nauce).

 

HTML Prywatne

HTML Gimnazjum

HTML ul.

HTML Struga 90a, tel. 634-42-25.

HTML angielski, rosyjski,


HTML łacina, niemiecki. Klasy o profilach: ogólnym, turystycznym i dziennikarstwa


HTML międzynarodowego. Koła: matematyczne, historyczne, plastyczne, robótek


HTML ręcznych, taniec towarzyski, geograficzne, informatyczne. Sekcja czirliderek,


HTML sporty walki. Sala gimnastyczna, siłownia. SKS. Internet.

HTML Czesne


HTML 290 zł.

 

HTML Prywatne

HTML Gimnazjum Językowo-Turystyczne

HTML ul.

HTML Narutowicza 7/9, tel. 632-42-23

HTML angielski, niemiecki,


HTML hiszpański. Program edukacji kulturalnej. Pływalnia. Internet. Rozszerzona


HTML edukacja informatyczna. Opieka lekarska i współpraca z psychologiem. Klasy


HTML do 12 uczniów. Program turystyczny.

HTML Wpisowe


HTML 500 zł, czesne 350 zł miesięcznie.

 

HTML Prywatne

HTML Gimnazjum mgr Rafała Kokota

HTML ul.

HTML Maratońska 49, tel. 687-11-41

HTML angielski, niemiecki.


HTML Nieodpłatne zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, koła zainteresowań. Teatr


HTML szkolny. Gimnastyka korekcyjna. Basen, siłownia. Sklepik z bufetem.


HTML Internet.

HTML Czesne


HTML 420 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML J.J. Misiaków

HTML al.

HTML Wyszyńskiego 447, tel. 686-82-83

HTML rozszerzony angielski,


HTML niemiecki. Koła teatralne i dziennikarskie. Gazetka szkolna. Zajęcia


HTML wyrównawcze. Sala gimnastyczna z siłownią. Boisko. Drugie śniadania.


HTML Internet.

HTML Wpisowe


HTML 100 zł, czesne 380 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Fundacji "Faktoria"

HTML ul.

HTML Traugutta 18 (ŁDK), tel. 633-59-63

HTML angielski, niemiecki, dla


HTML chętnych kurs trzeciego języka. Rozszerzony program informatyki. Pracownie:


HTML audiowizualna, informatyczna, fizyczno-chemiczna, geograficzno-historyczna.


HTML Biblioteka. Koła zainteresowań. Sala gimnastyczna, siłownia, basen. Tenis


HTML stołowy, kurs samoobrony, aerobik. Opieka lekarska i psychologiczna.


HTML Internet. Klasy do 16 osób.

HTML Czesne


HTML 400 zł.

 

HTML

HTML Salezjańskie Gimnazjum im. ks. Bosko

HTML ul. Wodna

HTML 34, tel. 674-14-04

HTML Koła: plastyczne,


HTML teatralne, komputerowe, biologiczne. SKS Salos, siatkówka, koszykówka, tenis


HTML stołowy, pływanie. Hala sportowa. Dwie pracownie informatyczne z dostępem do


HTML Internetu. Skomputeryzowana biblioteka. Mundurki i identyfikatory. Internet.

HTML Czesne


HTML jeszcze nieustalone.

 

HTML  Prywatne

HTML Gimnazjum Spółki Oświatowej "Scholasticus"

HTML  ul.

HTML Mokra 10, tel. 651-55-76

HTML angielski, niemiecki.


HTML Zajęcia pozalekcyjne: matematyczne, informatyczne, językowe, polonistyczne,


HTML historyczne, plastyczne, nauka gry na gitarze, basen, turystyczne, sportowe.


HTML Sala gimnastyczna (wynajem od KS Start) Stołówka. Świetlica. Internet.

HTML Czesne


HTML 390 zł.

 

HTML Prywatne

HTML Gimnazjum "ABiS"

HTML ul.

HTML Żeromskiego 115, tel. 637-72-86

HTML angielski (program


HTML rozszerzony), francuski, niemiecki. Pracownie komputerowe, konto poczty


HTML elektronicznej dla każdego ucznia. Zajęcia pozalekcyjne z Internetem.


HTML Komputerowe Prawo Jazdy. Zajęcia z aerobiku. Siłownia, gry zespołowe,


HTML możliwość korzystania z kortów i jazdy konna. Kawiarenka internetowa.

HTML Czesne


HTML jeszcze nieustalone.

 

HTML Gimnazjum

HTML "Pro Europa"

HTML ul.

HTML Współzawodnicza 2, tel. 617-17-84, 617-17-85

HTML angielski, niemiecki,


HTML francuski, rosyjski. Kwalifikacja do grup językowych wyłącznie według


HTML poziomu zaawansowania. Profile: językowy, informatyczny, teatralno-filmowy,


HTML menedżerski, dziennikarski, ogólny. Bufet, biblioteka, Internet, stała


HTML opieka pielęgniarska. Zajęcia wyrównawcze, taniec towarzyski, nauka


HTML pływania.

HTML Czesne


HTML bez bonifikaty od 330 do 390 zł miesięcznie.

 

HTML

HTML  Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa

HTML Oświatowego

HTML  ul.

HTML Czerwona 8, tel. 684-15-06

HTML angielski, niemiecki.


HTML Dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki. Pracownie:


HTML chemiczno-fizyczna, biologiczno-geograficzna, komputerowa, językowa,


HTML medialna, biblioteka. Koła zainteresowań: anglistyczne, publicystyczne


HTML (wydaje gazetkę szkolną), matematyczne, ekologiczne, teatralne, plastyczne,


HTML sportowe, informatyczne, dyskusyjne teatralno-filmowe. Zajęcia na pływalni i


HTML w hali sportowej. Stołówka, klub. Klasy 18-osobowe.

HTML Czesne


HTML 500 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego

HTML ul.

HTML Woronicza 16, tel. 651-68-28

HTML angielski, niemiecki.


HTML Klasy o profilu: informatyczno-językowym. Koła zainteresowań: plastyczne,


HTML teatralno-filmowe, krajoznawcze, SKS. Zajęcia uzupełniające i reedukacyjne.


HTML Klasy 15-osobowe. Stała opieka lekarska i pielęgniarska. Biblioteka,


HTML kawiarenka.

HTML Czesne


HTML 300 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Krzysztofa Augustyniaka

HTML ul.

HTML Rodakowskiego 16, tel. 643-77-81

HTML rozszerzony program


HTML angielskiego i niemieckiego. Rozszerzone programy informatyki,


HTML dziennikarstwa, grafiki komputerowej. Program integracji europejskiej.


HTML Pracownia multimedialna. Koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne,


HTML informatyczne, geograficzne, astronomiczne, fizyczne, teatralne, plastyczne,


HTML turystyczne, taneczne, aerobik, zajęcia wyrównawcze i uzupełniające.


HTML Możliwość nauki gry na gitarze i pianinie. Psycholog. Sala gimnastyczna,


HTML zajęcia na pływalni, boisko do koszykówki. Gazetka szkolna z CD. Obiady.


HTML Sklepik szkolny. Oceny wysyłane pocztą elektroniczną. Internat na terenie


HTML szkoły.

HTML Wpisowe


HTML 300 zł, czesne 410 zł miesięcznie.

 

HTML

HTML Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II

HTML ul.

HTML Baczyńskiego 156, tel. 652-77-09, 612-30-64

HTML angielski, niemiecki,


HTML francuski (kurs przygotowujący do egzaminu DELF). Koła: polonistyczne,


HTML niemieckiego, dziennikarskie, historyczne, bilogiczno-ekologiczne,


HTML plastyczne, muzyczne, teatralne. Basen w Konstantynowie. Sklepik z ciepłymi


HTML daniami. Internet.

HTML Czesne


HTML 220 zł miesięcznie.

 

HTML Społeczne

HTML Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "Lykeion"

HTML ul.

HTML Rajdowa 13, tel. 686-86-87

HTML angielski, niemiecki.


HTML Klasy 18-osobowe. Sala gimnastyczna, pływalnia, siłownia. Pracownie


HTML przedmiotowe.

HTML Czesne


HTML 190 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML oo. Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza

HTML ul.

HTML Sporna 71/73, tel. 656-11-24

HTML francuski, angielski,


HTML niemiecki. Klasy ze zwiększoną liczbą godzin z języka polskiego i


HTML matematyki. Koła: matematyczne, informatyczne, chemiczne, językowe, zespół


HTML muzyczny, turystyczne, SKS (siatkówka, koszykówka). Siłownia. Stołówka.


HTML Internet.

HTML Czesne


HTML 230 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

HTML ul.

HTML Inżynierska 2/4, tel. 636-81-53, 636-21-55

HTML angielski, niemiecki


HTML (możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów), łacina. Koła:


HTML przyrodnicze, teatralne, informatyczne, językowe, plastyczne. Szkoła


HTML prowadzi program badawczy GLOBE pod patronatem NASA. Tenis, pływalnia. Sala


HTML gimnastyczna. Nauka tańca. Gazetka szkolna. Stołówka i sklepik. Biblioteka.

HTML Wpisowe


HTML 600 zł, czesne: 500 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego

HTML ul.

HTML Babickiego 15, tel. 687-21-36

HTML angielski, francuski,


HTML niemiecki (w poszerzonym wymiarze). Poszerzony program z języka polskiego,


HTML matematyki, informatyki. W ramach czesnego koła przedmiotowe (tworzone w


HTML zależności od zainteresowań uczniów), indywidualne konsultacje z uczniami,


HTML pływalnia, posiłek. Gazetka szkolna. Sala gimnastyczna wynajmowana. Szkoła w


HTML sieci szkół promujących zdrowie. Uczniowie noszą specjalne mundurki.

HTML Czesne


HTML 415 zł.

 

HTML Gimnazjum

HTML Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego im. Polskich Laureatów Nagrody

HTML Nobla

HTML ul.

HTML Wrześnieńska 64, tel. 651-23-54

HTML angielski, francuski, dla


HTML chętnych niemiecki. Kółka: historyczne, informatyczne (inne zgodnie z


HTML zapotrzebowaniem). Zajęcia wyrównawcze zgodnie z zapotrzebowaniem, obiady


HTML (cena 3,50 zł, Internet, sala gimnastyczna, pływalnia (jeśli będą chętni).

HTML


HTML Wpisowe: 300 zł, czesne 360 zł miesięcznie (płatne przez 11 miesięcy).

 

HTML Gimnazjum

HTML "Hydron"

HTML ul.

HTML Zgierska 215, tel. 658-87-95

HTML francuski, angielski.


HTML Kółka: historyczne, romanistyczne, plastyczne, teatralne, matematyczne, (w


HTML zależności do zainteresowań uczniów), zajęcia wyrównawcze, świetlica, sala


HTML gimnastyczna i pływalnia, obiady i herbata.

HTML


HTML Wpisowe: nie pobierane. Czesne 445 zł miesięcznie (płatne 11 miesięcy).

 

Powiat
pabianicki

HTML Gimnazjum

HTML "Heureka"

HTML

HTML Pabianice, ul. Żeromskiego 20, tel. 215-30-56

HTML angielski. Koła


HTML zainteresowań w zależności od zapotrzebowania uczniów. Sala gimnastyczna


HTML wynajmowana. Możliwość korzystania z basenu. Internet.

HTML Czesne


HTML 210 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML im. św. Wincentego a Paulo

HTML

HTML Pabianice, ul. Zamkowa 39, 215-39-57

HTML angielski, niemiecki,


HTML francuski. Koła: chemiczne, geograficzne, historyczne. Zajęcia sportowe w


HTML obiektach KS Włókniarz. Możliwość korzystania z basenu. 6 i 20 kwietnia


HTML konkursy dla szóstoklasistów. Zwycięzcy będą mogli chodzić do gimnazjum za


HTML darmo. Bufet. Internet.

HTML Czesne


HTML 300 zł miesięcznie.

 

HTML Ksawerów

HTML ul. Tymiankowa 16, tel. 215-83-86

HTML angielski, niemiecki.


HTML Koło muzyczne, zespół taneczny. Zajęcia na basenie. Sala gimnastyczna. Punkt


HTML małej gastronomii. Internet.

HTML Czesne


HTML 200 zł miesięcznie.

 

Powiat
piotrkowski

HTML Gimnazjum

HTML Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej

HTML 97-300

HTML Piotrków Trybunalski, ul. Stronczyńskiego 1, tel. 647­69-21

HTML angielski (3 godz.),


HTML niemiecki (2 godz.). Koła: fizyczne, artystyczne. Sala informatyczna,


HTML Internet. Sala gimnastyczna i siłownia własne, basen w innej szkole.


HTML Sklepik.

HTML Czesne


HTML - nie pobiera się. Szkoła sponsorowana i dochody własne.

 

Powiat
sieradzki

HTML Gimnazjum

HTML Niepubliczne

HTML 98-200

HTML Sieradz, ul. Sienkiewicza 14, tel. 827-18-24

HTML angielski (5 godz.


HTML tygodniowo), niemiecki (2 godz.), dodatkowe godziny dla zainteresowanych.


HTML Dla chętnych w przyszłym semestrze francuski. Koła: matematyczne,


HTML historyczne, plastyczne, muzyczne. Pracownia informatyczna, od przyszłego


HTML semestru Internet. Szkoła nastawiona jest na twórczą kreatywność. Pływalnia


HTML w SP nr 10, wf. na obiektach MOSiR.

HTML Czesne


HTML 250 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego

HTML 98-200

HTML Sieradz, ul. Wojska Polskiego 75, tel. 827-37-46

HTML angielski, niemiecki (po


HTML 6 godz.). Dla zainteresowanych hiszpański i francuski. Koła: turystyczne,


HTML muzyczne, informatyczne. Stały dostęp do Internetu. Pływalnia przy SP 10, wf.


HTML w jednostce wojskowej.

HTML Czesne


HTML 350 zł miesięcznie.

 

Powiat
Skierniewicki

HTML Gimnazjum

HTML im. ks. Stanisława Konarskiego

HTML 96-100

HTML Skierniewice, ul. kard. St. Wyszyńskiego 12, tel. 832-74-79

HTML niemiecki, angielski (po


HTML 2 godz.). Koła: plastyczne, teatralne, przedmiotowe, chór, sekcja pływacka.


HTML Sala infomatyczna, Internet. Kontakty ze szkołami europejskimi, wakacyjne


HTML wyjazdy. Sala gimnastyczna własna, pływalnia osiedlowa. Od przyszłego roku


HTML oświatowego internat.

HTML Czesne


HTML 230 zł miesięcznie.

 

HTML Społeczne

HTML Gimnazjum w Skierniewicach

HTML 96-100

HTML Skierniewice, ul. Lelewela 16, tel. 832-50-42, 832-20-88

HTML angielski (3 godz.),


HTML niemiecki (2 godz.). Koła: komputerowe. Sala informatyczna, Internet.


HTML Pływalnia osiedlowa, wf. w hali OSiR.

HTML Czesne


HTML 330 zł miesięcznie (przez 12 miesięcy).

 

HTML Gimnazjum

HTML Społeczne "Milenium"

HTML 96-100

HTML Skierniewice, ul. Sienkiewicza 14, tel. 833-37-49

HTML niemiecki, angielski (po


HTML 3 godz.). Koła: plastyczne, muzyczne, techniczne. Sala informatyczna w SP 1,


HTML Internet. Basen osiedlowy, wf. w SP 1. Sklepik - klub.

HTML Czesne


HTML 200 zł miesięcznie.

 

Powiat
zduńskowolski

HTML Gimnazjum

HTML Zespołu Szkół "Edukator"

HTML 98-220

HTML Zduńska Wola, ul. Wileńska 3, tel. 825-56-98

HTML angielski (6 godz.) i do


HTML wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski. Koła: organizowane w zależności od


HTML zainteresowań i potrzeb uczniów. Sala informatyczna, Internet. Pływalnia


HTML przy SP 9, wf. w sali SP 5.

HTML Czesne


HTML 320 zł miesięcznie.

 

HTML Gimnazjum

HTML Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego

HTML

HTML Prusinowice, gm. Szadek, tel. 821-56-97

HTML rosyjski (2 godz.),


HTML angielski (3 godz.), niemiecki (2 godz.). Koła: sportowe. Sala


HTML informatyczna, Internet. Stołówka, dożywianie dla wszystkich dzieci.

HTML Czesne


HTML - nie pobiera się. Szkoła sponsorowana, dochody własne.

 

Powiat
zgierski

HTML Gimnazjum

HTML Towarzystwa Przyjaciół Zgierza

HTML ul.

HTML Sokołowska 2, tel. 716-19-98

HTML angielski, niemiecki.


HTML Koła: biologiczne, teatralne, plastyczne, języków niemieckiego i


HTML angielskiego, komunikacji społecznej (wszystkie w ramach czesnego). UKS


HTML "Tempo": unihokej, lekka atletyka, koszykówka. Sala gimnastyczna


HTML wynajmowana. Pływalnia. Sklepik. Internet.

HTML Czesne


HTML 250 zł miesięcznie.

 

HTML

HTML Niepubliczne Gimnazjum katolicki "Scholar"

HTML

HTML Aleksandrów Łódzki, al. Wyzwolenia 3, tel. 276-55-88

HTML angielski, niemiecki.


HTML Koła: matematyczne, informatyczne. Międzyszkolny Ośrodek Korekcji Wad


HTML Postawy. Sala gimnastyczna. Stołówka. Bufet. Internet.

HTML Czesne


HTML 170 zł miesięcznie.

DŁ-WD

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3